Spelling Groep 6 Oefenen

Spelling in groep 6 gaat over de zogenaamde niet-werkwoorden (alle woorden die geen werkwoord zijn), werkwoorden én grammatica.

Wil jij je kind helpen om in groep 6 bij te blijven met spelling? Of wil je een achterstand op het gebied van spelling inhalen of voorkomen? Dan is het oefenboek “Spelling Groep 6 Oefenen” voor jou.

In ons uitgebreide oefenboek staan we per les stil bij categoriewoorden, werkwoorden en grammatica. Tevens leggen we alle regels en categorieën nog eens aan je uit. Daarnaast adviseren we je wat je kunt doen als je kind uitvalt op bepaalde regels en strategieën.

Eén ding is zeker: met het oefenboek “Spelling Groep 6 Oefenen” bereidt je kind zich heel goed voor op alle toetsen en Cito-toetsen op school.

Spelling oefenboeken groep 6 covers

 

Wat ontvangt u?

Bij het oefenboek “Spelling Oefenen Groep 6” hebben we gekozen om per categorie een les te maken. In deze les staat steeds één categorie centraal. De regels worden toegepast en herhaald. Een kind wordt gedwongen om het woordbeeld eigen te maken en dit te vertalen naar de juiste regels. Door het te herhalen en in te trainen zal het niveau stijgen.

Naast de categorieën staat er in elke les ook een deel werkwoordspelling centraal. Kinderen leren de persoonsvorm herleiden en vervoegen.

Tot slot zal er aandacht aan grammatica worden geschonken. Kinderen in groep 6 maken onder meer kennis met onderwerp, voltooid deelwoord, bijvoeglijk naamwoord en (rang)telwoorden.

Het oefenboek is fysiek en digitaal te bestellen. Uiteraard krijgt u ook de antwoorden, zodat u het werk samen na kunt kijken.

 

Ervaringen

Wat zeggen gebruikers van ons product?

Emre: “We hebben het oefenboek gebruikt om thuis in de gaten te houden hoe het met spelling ging. Daardoor konden we op tijd ingrijpen bij foutjes die onze zoon maakte. Hij heeft dankzij het oefenboek veel dictees foutloos gemaakt.”

Jolanda: “Het is zoals ze op de site en in het boek zeggen: veel oefenen maakt kinderen sterker. Ik heb het met eigen ogen gezien bij mijn zoon. Woorden die hij eerst fout schreef, is hij blijven herhalen en nu schrijft hij vrijwel foutloos. Ook grammatica is erg mooi meegenomen, want dat gaat hij in de toekomst nog hard nodig hebben.”

Halyna: “In het oefenboek staan ook de regels goed uitgelegd. Dat is een meerwaarde, want die kende ik zelf ook niet goed genoeg om ze uit te leggen. We behandelen nu les voor les en staan steeds stil bij de woorden in ons woordschriftje. Ik vind vooral de dictees herhalen zinvol.”

 

Impressie

Hieronder vindt u een paar bladzijdes uit het oefenboek, zodat u een idee krijgt van wat u in huis haalt.

Spelling oefenboeken groep 6

Bestellen

Maak hieronder een keuze tussen het fysieke oefenboek of het digitale exemplaar in PDF-vorm.

Spelling Oefenen Groep 6 deel 1 (digitaal)
€ 57
Categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voor eerste half jaar groep 6
Bereid voor op Cito M6
Met uitleg
Met antwoorden
Direct te gebruiken
Spelling Oefenen Groep 6 deel 2 (digitaal)
€ 57
Categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voor tweede half jaar groep 6
Bereid voor op Cito E6
Met uitleg
Met antwoorden
Direct te gebruiken
Spelling Oefenen Groep 6 deel 1 en 2 (digitaal)
€ 87
Categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voor eerste en tweede half jaar groep 6
Bereid voor op Cito's M6 en E6
Met uitleg
Met antwoorden
Direct te gebruiken
Spelling Oefenen Groep 6 deel 1 (fysiek)
€ 87
Mooi werkboek
Categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voor eerste half jaar groep 6
Bereid voor op Cito M6
Met uitleg
Met antwoorden
Spelling Oefenen Groep 6 deel 2 (fysiek)
€ 87
Mooi werkboek
Categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voor tweede half jaar groep 6
Bereid voor op Cito E6
Met uitleg
Met antwoorden
Spelling Oefenen Groep 6 deel 1 en 2 (fysiek)
€ 137
Mooi werkboek
Categorieën, werkwoorden en zinsdelen
Voor heel groep 6
Bereid voor op Cito M6 en E6
Met uitleg
Met antwoorden