Cito-toetsen Groep 6 Oefenen

In groep 6 worden twee keer per jaar Cito-toetsen afgenomen. Medio groep 6 (afgekort tot M6) vindt plaats in december, Eind groep 6 (afgekort E6) wordt uitgevoerd in mei/ juni. Deze toetsen zijn belangrijk, want in groep 8 wegen ze mee bij het schooladvies voor het vervolgonderwijs.

Educazione heeft zeer professioneel oefenmateriaal ontwikkeld, speciaal voor de M6 en de E6-toets. De oefenboeken zijn gebaseerd op de Cito-toetsen in groep 6. Er zijn drie exemplaren beschikbaar:

  • Cito-toetsen Groep 6 Oefenen M6
  • Cito-toetsen Groep 6 Oefenen E6
  • Cito-toetsen Groep 6 Oefenen M6 en E6

 

Inhoud van de oefenboeken

De leerlingen in groep 6 maken Cito-toetsen op het gebied van rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De toetsen in onze oefenboeken zijn dan ook gericht op die vakken. Je vindt onder meer:

  • Oefentoetsen voor rekenen
  • Oefentoetsen voor spelling
  • Oefentoetsen voor begrijpend lezen
  • Oefentoetsen voor woordenschat

Bij het samenstellen van de toetsen is de typische vraagstelling van Cito bestudeerd. Ook is de lesstof van lesmethodes bekeken om juiste oefenopgaven te formuleren. Uiteindelijk is een meer dan compleet oefenpakket ontstaan, dat in verschillende samenstelling beschikbaar is (los of als combinatie).

Cito toets groep 6 oefenboeken

Reacties van gebruikers

Gebruikers van de Cito-toets Groep 6 oefenboeken vinden het prettig om voldoende materiaal in huis te hebben, omdat ze dan goed en uitgebreid kunnen oefenen. Hieronder enkele reacties.

We hebben de Cito-toets oefenboeken voor groep 6 aangeschaft omdat er op school veel onrust is. De leerkrachten wisselen elkaar af en dat gaat ten koste van de resultaten. We zijn heel blij dat we met dit oefenboek precies in handen hebben wat goed is voor ons kind.

– Margot Schaap

Mijn zoon heeft erg veel moeite met woordenschat en begrijpend lezen. Die vakken worden op school ook bijna niet gegeven. Daarom hebben we het oefenboek voor groep 6 aangeschaft. We zijn blij dat we nu weten wat we van de Cito-toetsen mogen verwachten en dat we het heft in eigen hand hebben. Het voorbereiden doen we zelf wel. Voor mijn zoon scheelt dat ook veel stress.

– Jaap Bijleveld

Omdat wij lange tijd in Amerika hebben gewoond en mijn dochter geen Nederlands onderwijs heeft gevolgd, was er in groep 6 een enorme leerachterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten. We hebben dan ook niet lang getwijfeld om met dit oefenboek te gaan werken. De achterstand is ingehaald en mijn dochter is nu bij. Ze doet groep 7 met veel vertrouwen.

– Caroline Berends

 

Cito-toets Groep 6 Oefenen

De oefenboeken “Cito-toets Groep 6 Oefenen” komen in drie vormen voor. Hieronder treft u een overzicht.

Cito-toets Groep 6 Oefenen M6
€ 97
Bereid volledig voor op de Cito M6
Oefeningen voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Meer dan 350 oefeningen
Cito-toets Groep 6 Oefenen E6
€ 97
Bereid volledig voor op de Cito E6
Oefeningen voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Meer dan 350 oefeningen
Cito-toets Groep 6 Oefenen M6 en E6
€ 147
Bereid volledig voor op de Cito M6 en E6
Oefeningen voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Meer dan 700 oefeningen