Cito-toetsen groep 3 oefenen

In groep 3 leren kinderen heel veel op het gebied van rekenen, spelling en lezen. Twee keer maken zij een Cito-toets, te weten de M3 toets (midden groep 3, ergens in januari) en de E3 toets (eind groep 3, medio mei/juni). Deze twee toetsen zijn van het grootste belang, want ze geven een duidelijk beeld van de ontwikkeling van een kind.

Leerkrachten gebruiken de Cito-scores om het lesaanbod aan te passen op kindniveau. Scores van de Cito-toets gaan ook mee in het leerlingvolgsysteem.

Er is veel vraag naar oefenmateriaal voor de Cito-toetsen van groep 3. Educazione heeft drie oefenboeken ontwikkeld: een oefenboek voor de Cito M3, een oefenboek voor de Cito E3 en een combinatieboek van beiden.

Deze oefenboeken worden gebruikt om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 3, maar ook om achterstanden te verhelpen en te voorkomen dat kinderen uit gaan vallen.

De volgende drie oefenboeken zijn beschikbaar:

  • Cito-toetsen Groep 3 Oefenen deel 1 (M3)
  • Cito-toetsen Groep 3 Oefenen deel 2 (E3)
  • Cito-toetsen Groep 3 Oefenen deel 1 & 2 (M3 en E4), als combinatie van beide oefenboeken

 

Inhoud van de oefenboeken

Kinderen maken in groep 3 belangrijke Cito-toetsen voor de vakken die ze aangeboden krijgen. Dat betekent toetsen voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend luisteren (en later begrijpend lezen, als kinderen het technisch lezen voldoende beheersen).

Educazione heeft de Cito-toetsen naast de methodetoetsen gelegd en is zo gekomen tot de beste toetsen om kinderen voor te bereiden op groep 3. In het begin kun je deze als ouder samen met je kind maken. Later, als je kind eenmaal goed kan lezen, kunnen ze ook door je kind alleen gemaakt worden.

 

Wanneer zijn de oefenboeken geschikt?

Ouders noemen verschillende redenen om de oefenboeken voor groep 3 te gebruiken. Dit zijn enkele van die redenen:

  • De oefenboeken geven ouders een duidelijk beeld van wat kinderen in groep 3 moeten kunnen en door te oefenen houden zij een vinger aan de pols.
  • Kinderen in groep 3 lopen vaak tegen problemen in het leren op. Achterstanden kun je wegwerken met oefenen, maar ook voorkomen.
  • Een achterstand in groep 3 is erg lastig. Ouders willen niet het risico lopen dat hun kind al in groep 3 uitvalt of moet blijven zitten.
  • De Cito-toetsen zijn anders dan de “gewone” toetsen. Door ze te oefenen zal een kind niet verrast worden tijdens de afnames.

Je kunt kiezen voor een oefenboek dat alleen voor de eerste helft van groep 3 geldt (M3), maar ook voor de tweede helft is een los oefenboek te verkrijgen (E3). Wil je liever de zekerheid dat je alles behandelt? Dan is de combinatie van beide boeken de beste keuze.

Cito-toetsen Groep 3 Oefenen 3

Reacties van de gebruikers

Het oefenboek van groep 3 kent veel gebruikers. Hieronder lees je hun reacties op de oefenboeken.

We hebben altijd te horen gekregen dat onze kleuter “jong” was en misschien in groep 3 niet sterk genoeg zou zijn. Door samen op spelenderwijs te oefenen, hebben we kunnen voorkomen dat hij achterstanden zou oplopen. Intussen zijn we zes maanden bezig en is de eerste Cito-toets geweest. Hierop scoorde hij overwegend II- en III-scores, waarmee wij erg tevreden zijn.

– Heidi

Fijn oefenboek dat ook voor ouders verhelderend is. Ik weet nu in ieder geval wat er van mijn kind in groep 3 allemaal verwacht wordt en kan veel beter helpen.

– Romy van Bunnik

De Cito-toetsen in groep 3 waren de eerste die mijn dochter moest maken en ik weet hoe belangrijk die zijn. Om haar een beetje te helpen hebben we af en toe een toets uit het boek gedaan. Zo heeft zij geleerd hoe er vragen gesteld worden en kon ze alvast wennen.

Op de M3-toets scoorde ze voor rekenen niet heel hoog. Door meer te gaan oefenen, kon ze die score ophalen tijdens de toets E3. Wat dat betreft ben ik blij dat ik dit oefenboek gebruikt heb. Ik ben benieuwd wat groep 4 gaat brengen!

– Mirjam Melis

 

Cito-toets Groep 3 Oefenen

De oefenboeken “Cito-toetsen Groep 3 oefenen” wordt in drie varianten uitgegeven. Bekijk hieronder wat u in huis kunt halen.

Cito-toets Groep 3 Oefenen M3
€ 97
Bereid volledig voor op de Cito M3
Oefeningen voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Meer dan 350 oefeningen
Cito-toets Groep 3 Oefenen E3
€ 97
Bereid volledig voor op de Cito E3
Oefeningen voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Meer dan 350 oefeningen
Cito-toets Groep 3 Oefenen M3 en E3
€ 147
Bereid volledig voor op de Cito M3 en E3
Oefeningen voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Meer dan 700 oefeningen