Niet-taalvaardige kleuter wordt vaker afgewezen door klasgenoten

Uit onderzoek van Femke van der Wilt (Vrije Universiteit) blijkt dat kleuters die mondeling minder vaardig zijn, vaker worden afgewezen en genegeerd door hun klasgenoten.

 

Opzet onderzoek

In het onderzoek werd aan circa 570 kinderen gevraagd om hun klasgenoten te waarderen. Deze uitkomsten werden naast de mondelinge communicatieve vaardigheden gelegd.

 

Sociale afwijzing

Eerder werd via onderzoek al aangetoond dat bij sociale afwijzing voornamelijk de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling een rol spelen. In haar onderzoek richtte Van der Wilt zich op de mondelinge competenties van kleuters. Het bleek dat hoe slechter deze mondelinge vaardigheden waren, hoe slechter het kind in de groep werd geaccepteerd.

 

Aandacht voor mondelinge vaardigheden

Kort gezegd is de conclusie dat leerkrachten veel meer aandacht aan mondelinge vaardigheden moeten besteden om sociale uitsluiting terug te dringen en helemaal te voorkomen. Van der Wilt stelt dat groepsactiviteiten daarbij extra motiverend zullen werken, zeker tegenover activiteiten op individueel niveau.

 

Wat doe jij doen om de taalvaardigheden van je kleuters te verbeteren?