Gaan mediagebruik en ADHD hand in hand?

Het is vaker een discussie geweest: speelt mediagebruik ADHD in de hand? ADHD is een stoornis waarbij kinderen rusteloos zijn en veel energie hebben. In de klas vallen zij doorgaans op door hun drukke, storende en aanwezige gedrag.

Mediagebruik, zoals het spelen van games op tablets en computers, zou – volgens critici – ADHD in de hand werken. Daarmee zou ADHD niet aangeboren zijn.

 

Klein (statistisch) verband

Een analyse door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam laat echter een klein statistisch verband zien tussen mediagebruik en ADHD. Uit die analyse komt niet duidelijk naar voren dat mediagebruik de oorzaak zou (kunnen) zijn van ADHD-gerelateerd gedrag. Het zou er ook een gevolg van kunnen zijn.

De onderzoekers analyseerden een groot aantal studies naar de relatie tussen ADHD-gerelateerd gedrag, ADHD en mediagebruik. Zo werd onder meer de relatie tussen het bekijken van gewelddadige films en impulsief gedrag bestudeerd. Ook de leeftijd en sekse van het kind, de opvoedstijl van de ouders, hun sociaaleconomische status en genetische invloeden werden in het onderzoek meegenomen.

 

Mediagebruik en ADHD

Vaak wordt mediagebruik door ouders en professionals (zoals leerkrachten en psychologen) aangewezen als een oorzaak van ADHD-gerelateerd gedrag. Zij stellen dat gewelddadige films en games met een hoog tempo, diverse problematische gevolgen voor kinderen en hun hersenen kunnen hebben. Bijvoorbeeld: aandacht tekort, impulsiviteit en hyperactiviteit.

 

Individuele verschillen

Wel zien de onderzoekers dat er individuele verschillen kunnen zijn tussen kinderen in de mate waarin de symptomen van ADHD en mediagebruik elkaar beïnvloeden. De onderzoekers zouden meer onderzoek willen naar de oorzakelijke verbanden tussen ADHD en mediagebruik en naar het verschil in gevoeligheid tussen kinderen.