Doorstroomtoets oefenen

Antwoorden “Doorstroomtoets oefenen”

Rekenen 1

1 C

2 B

3 38%

4 B

5 C

6 A

7 360 gram suiker

8 C

9 C

10 A

11 D

12 C

13 C

14 C

15 B

16 D

17 B

18 2700

19 C

20 C

 

Spelling, grammatica en interpunctie 1

1 D

2 D

3 C

4 A

5 A

6 B

7 D

8 C

9 C

10 C

11 gebakken

12 vond

13 verlootte

14 gegroeid

15 voedt

16 C

17 B

18 A

19 C

20 E

21 D

22 D

23 A

24 B

25 C

26 gehoest

27 kosten

28 zet

29 proostte

30 wedden

 

Begrijpend lezen 1

1 D

2 C

3 Planten

4 B

5 D

6 Tijd

7 D

8 A

9 A

10 C

11 Een oude stad.

12 B

13 Het draaien van de aarde om de zon.

14 A

15 Omdat we het aan onze voorouders te danken hebben dat we nu tijd benoemen en gebruiken.

16 C

17 B

18 Keizerslaan

19 B

20 directeur van OBS De Zonnewijzer

 

Rekenen 2

1 A

2 D

3 1/3

4 20%

5 € 31,25

6 C

7 400 ml

8 9

9 C

10 € 393,05

11 B

12 C

13 D

14 B

15 D

16 3041

17 B

18 C

19 € 540

20 D

 

Spelling, grammatica en interpunctie 2

1 C

2 A

3 B

4 B

5 B

6 B

7 D

8 B

9 D

10 A

11 sneed

12 gelooft

13 gebouwd

14 vertelt

15 houden

16 C

17 A

18 A

19 B

20 D

21 B

22 C

23 B

24 A

25 E

26 de buurkinderen

27 om vijf minuten over half negen

28 rode

29 vierde

30 op de snelweg

 

Woordenschat

1 C

2 A

3 B

4 B

5 A

6 A

7 C

8 B

9 B

10 C

11 A

12 C

13 D

14 D

15 B

16 A

17 C

18 A

19 B

20 B

 

Rekenen 3

1 20%

2 C

3 B

4 B

5 A

6 D

7 B

8 B

9 29,97

10 B

11 A

12 99

13 D

14 40%

15 C

16 C

17 D

18 7 uur en 8 minuten

19 D

20 D

 

Spelling, grammatica en interpunctie 3

1 D

2 D

3 A

4 B

5 A

6 B

7 B

8 D

9 C

10 C

11 zweette

12 stilzitten

13 spreidde

14 afsnijden

15 vergrote

16 D

17 A

18 D

19 B

20 B

21 moskeeën

22 skiën

23 kopieën

24 poriën

25 sleeën

26 D

27 B

28 C

29 A

30 B

 

Informatie verwerken

1 C

2 C

3 B

4 C

5 C

6 B

7 D

8 4

9 E

10 22

11 A

12 leeuwen

13 40

14 larven

15 B

16 A

17 D

18 D

19 B

20 A

 

Rekenen 4

1 A

2 B

3 €13.750

4 13,2 km

5 1/8

6 24 leerlingen

7 week 5

8 200 muntjes

9 824 gram

10 2,45

11 1/4

12 D

13 C

14 A

15 B

16 E

17 €95

18 75 ml

19 10%

20 C

 

Spelling, grammatica en interpunctie 4

1 C

2 D

3 B

4 B

5 C

6 A

7 A

8 A

9 B

10 C

11 overleden

12 smijt

13 aan te sluiten

14 leidt

15 verslonden

16 A

17 C

18 B

19 C

20 E

21 mevrouw

22 tweeëntwintigste

23 astronauten

24 clinic

25 aquaduct

26 A

27 C

28 C

29 C

30 A

 

Begrijpend lezen 2

1 B

2 770 miljard kilo

3 B

4 D

5 C

6 B

7 C

8 Ami en Trouver

9 Op een bazaar in Marokko

10 C

11 A

12 C

13 A

14 Tegen de driehonderd euro

15 Toeristen die een selfie willen maken

16 C

17 D

18 D

19 de koekenpan

20 D

 

Dynamietopgaven

Rekenen 1

1 B

2 150 huizen

3 102,5

4 201,6

5 19/21

6 95 leerlingen

7 C

8 2,06

9 8,46

10 336 uur

11 4 uur en 16 minuten

12 A

13 222,22 gram

14 788,6

15 0,096

16 11 rondjes

17 0,225

18 70 gram suiker/ 3 plakken cake

19 € 840

20 E

 

Spelling, grammatica en interpunctie 1

1 C

2 A

3 D

4 B

5 C

6 B

7 B

8 D

9 A

10 C

11 raadde

12 duldt

13 opgegeten

14 losgelaten

15 verlaat

16 A

17 C

18 D

19 B

20 D

21 voicemail

22 T-shirt

23 chique

24 croissant

25 caravan

26 A

27 B

28 A

29 D

30 B

 

Voorbereidend studeren 1

1 A

2 Nieuwe Bond voor Straatvoetbal

3 E

4 C

5 B

6 D

7 B

8 C

9 C

10 De uitvinder van de rekenmachine

11 C

12 D

13 D

14 C

15 D

16 B

17 C

18 C

19 D

20 Iréne en Tom

 

Rekenen 2

1 D

2 2.988

3 A

4 40,7

5 C

6 8%

7 B

8 50 blokken

9 C

10 94,5

11 0,67 kg

12 B

13 PhoneHill / Bellme One

14 97 leerlingen

15 D

16 C

17 300 bladzijdes

18 3,6 liter

19 1/5

20 € 100

 

Spelling, grammatica en interpunctie 2

1 D

2 C

3 D

4 C

5 D

6 C

7 A

8 A

9 B

10 D

11 plaatsvindt

12 haat

13 vlechten

14 postte

15 uitgevonden

16 D

17 A

18 C

19 D

20 C

21 C

22 B

23 A

24 B

25 C

26 Geef de pen aan!

27 Hang je jas op!

28 Bel Simone!

29 Eet je bord leeg!

30 Stop met praten!

 

Woordenschat

1 A

2 C

3 B

4 A

5 D

6 B

7 A

8 C

9 A

10 B

11 B

12 D

13 A

14 B

15 A

16 B

17 B

18 B

19 C

20 A

 

Rekenen 3

1 € 18,45

2 B

3 850 ml

4 0,09

5 B

6 € 750,50

7 3319 gram

8 1/4, 2/7, 1/3, 3/8

9 A

10 B

11 € 555

12 11 keer

13 48 km/u

14 5710

15 1.000

16 15%

17 C

18 24%

19 22 m2

20 200 keer

 

Spelling, grammatica en interpunctie 3

1 A

2 A

3 C

4 C

5 A

6 C

7 D

8 C

9 A

10 A

11 besloot

12 bevindt

13 schat

14 verbood

15 spatten

16 D

17 B

18 B

19 D

20 A

21 D

22 D

23 B

24 B

25 C

26 De zon

27 Na half negen

28 waterig

29 is gereden

30 de baby’s

 

Voorbereidend studeren 2

1 Bladzijdes 8, 141 en 145

2 A

3 A

4 31 t/m 33

5 China

6 A

7 A

8 Vrijwilligers

9 B

10 D

11 B

12 D

13 A

14 B

15 A

16 Tega Cay

17 D

18 rondreis en China

19 B

20 C

 

Rekenen 4

1 D

2 B

3 D

4 5,56

5 9,9

6 B

7 311 jaar

8 26,643

9 D

10 55 munten

11 2 uur en 28 minuten

12 75%

13 16.000

14 5,0222

15 5,21

16 36×19, 9×76, 6×114

17 C

18 1.000.500

19 127,5

20 0,6

 

Spelling, grammatica en interpunctie 4

1 B

2 A

3 B

4 C

5 B

6 C

7 A

8 D

9 C

10 A

11 ontmoette

12 fruitte

13 geoogst

14 dut

15 print

16 A

17 D

18 D

19 B

20 B

21 stommeriken

22 luiwammesen

23 haviken

24 monnikenwerk

25 viezeriken

26 A

27 C

28 B

29 C

30 A

 

Begrijpend lezen

1 A

2 een houten been, een papegaai, een haak, een ooglapje

3 D

4 het aanmeren van een piratenschip

5 iemand met een houten been, papegaai, haak en ooglapje die komt plunderen en roven

6 het ruim van het schip

7 A

8 1 staafjes, 2 kegeltjes

9 Hij maakte het Russische Rijk groot

10 Ochotsk bereikt, aan de Siberische kust

11 A

12 B

13 A

14 D

15 C

16 D

17 A

18 B

19 B

20 C

 

Inoefenen

 

Metrieke stelsel

1 B

2 D

3 B

4 C

5 D

6 C

7 D

8 A

9 D

10 C

11 1.000 cm

12 30.000 m

13 60 dam

14 80 dm

15 500 cm

16 B

17 A

18 3 dm2

19 9 dm2

20 2 cm2

21 D

22 A

23 C

24 17 dal

25 15 ml

 

Procenten (extra pittig!)

1 60

2 76,5

3 19,8

4 19,19

5 594

6 88%

7 15,55%

8 18.400 liter

9 700 koeien

10 36 minuten

11 30%

12 5%

13 € 150

14 66 bladzijdes

15 80 bladzijdes

16 € 0,002

17 € 0,08

18 0,21

19 0,0075

20 23

21 34%

22 6%

23 52%

24 150%

25 1%

 

Verhoudingen

1 45 potloden

2 11 auto’s

3 7 elektrische fietsen

4 11 kannen koffie

5 6 loten

6 10 kaarten

7 28 schepjes suiker

8 24 liter chocolademelk

9 32 loten

10 48 kannen sinaasappelsap

11 30 etuis

12 22 zakken met appels

13 € 1546,60

14 € 300.000

15 65%

16 3.330 kilo bananen

17 € 45

18 € 425

19 60%

20 30%

21 200 km

22 595 meter

23 6 uur

24 Bij Mustafa’s Groentewinkel

25 Bij de supermarkt

 

Breuken

1 1 5/8

2 1 3/4

3 3/8

4 2 4/5

5 1 1/5

6 4

7 6/11

8 3 1/7

9 7/11

10 2 5/6

11 3 3/4

12 7/10

13 9/10

14 3 17/90

15 22/35

16 20

17 3

18 20

19 8

20 10

21 6 2/3

22 15

23 20

24 17 1/2

25 14