Hieronder volgen de antwoorden van het oefenboek “Spelling Oefenen Groep 8”. Twijfelt u of ziet u een foutje? Neem dan contact met ons op.

B8

Les 1

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Maneschijn – pony’s – medaille

Fix de fout

Goede woorden: specerij, melodieën, maneschijn, pony’s, medeaille

Vul de zinnen aan

1 koperen, comfortabel; 2 pony’s, maneschijn; 3 exotische, lancering

Woordenslang

lancering, lotion, details, maneschijn, politie, melodieën, comfortabel, specerij, opening

Hoor de klank!

Je hoort de klemtoon op de plaats die tussen haakjes staat.

r[e]gi[o]’s, m[e]l[o]dieën, sp[e]cerij

k[o]peren, d[e]tails, p[o]ny

Puzzel

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 opgehaald; 2 vind; 3 gegooid

Werkwoorden 2

Knikken

TT: ik knik hij/zij/een ander knikt, wij (anderen) knikken

VT: ik knikte, hij/zij/ een ander knikte, wij (anderen) knikten

Grammatica en woordsoorten

1 oude, vorige, ijverige; 2 kapotte, dure, smalle; 3 leukste, lastige

Interpunctie en leestekens

De Eiffeltoren in Parijs staat er al sinds 1889 en is een cadeautje van Amerika aan Frankrijk.

Het is opmerkelijk dat bij de bouw van de Eiffeltoren geen enkele arbeider om het leven kwam. Er verongelukte alleen iemand die buiten werktijd de toren beklom met zijn verloofde.

Toets!

1 D

2 C

Les 2

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Batterij – zonnescherm – plattegrond

Fix de fout

Goede woorden: commentaar, zonnescherm, assistente, luchtballon, collectie

Vul de zinnen aan

1 visserij, walvissen; 2 assistente, zonnescherm; 3 passagiers, commentaar

Woordenslang

plattegrond, luchtballonnen, zonnescherm, assistente, middel, gesprekken, visserij

Hoor de klank!

Je hoort de klemtoon op de plaats die tussen haakjes staat.

b[a]llon, pl[a]ttegrond, v[i]sserij

[a]ssistente, c[o]mmentaar, c[e]llo

Puzzel

Woorden: batterij en glitters

Werkwoorden 1

1 beschilderd; 2 beschadigd; 3 verwaarsloosd

Werkwoorden 2

Schuiven

TT: ik word hij/zij/een ander wordt, wij (anderen) worden

VT: ik werd, hij/zij/ een ander werd, wij (anderen) werden

Grammatica en woordsoorten

1 jullie, jullie; 2 hij, zij; 3 u, me, hem

Interpunctie en leestekens

‘Waar wacht je op, Jacco?’ vraagt meester Stefan.

Jacco bijt op zijn lip. Wat moet hij zeggen?

De klas kijkt naar Jacco, maar Jacco durft niet. Hij heeft nooit over de bok durven springen.

‘Kom, ik help je,’ zegt meester Stefan.

Toets!

1 C

2 B

Les 3

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Lancering – lucifer – ambulance

Fix de fout

Goede woorden: cruciaal, financieel, cijfers, lancering, service

Vul de zinnen aan

1 incident, ambulance; 2 financieel, cijfers; 3 lancering, circa

Woordenslang

technici, centrum, financieel, circa, cruciaal, lucifer, medicijn, concentreren, docent

Hoor de klank!

Je hoort de S op de plaats die tussen haakjes staat.

ac[c]ent, ambulan[c]e, spe[c]erij

con[c]entreren, finan[c]ieel, [c]irca

Puzzel

1 financieel, 2 lancering, 3 circa, 4 cijfers, 5 docent, 6 service, 7 centrum, 8 technici

Woord: incident

Werkwoorden 1

1 knikkende; 2 gegooid; 3 wond, op

Werkwoorden 2

Betalen

TT: ik betaal, hij/zij/een ander betaalt, wij (anderen) betalen

VT: ik betaalde, hij/zij/ een ander betaalde, wij (anderen) betaalden

Grammatica en woordsoorten

1 zijn, mijn, zijn; 2 je; 3 mijn

Interpunctie en leestekens

Er was veel belangstelling voor de lancering van de satelliet. Wereldwijd werd de lancering uitgezonden door de grootste nieuwszenders.

Centraal staat nu de volgende vraag: Gaat deze satelliet water vinden op de nieuw ontdekte planeet?

Toets!

1 A

2 A

Les 4

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Claxon – cola – cobra

Fix de fout

Goede woorden: reclame, capuchon, creatief, cola, cobra

Vul de zinnen aan

1 directeur, comfortabel; 2 cursus, correctie; 3 commentaar, dictator

Woordenslang

cursus, dictator, comfortabel, claxon, correctie, exclusief, circa, cobra, verticaal, actrice

Hoor de klank!

Je hoort de K op de plaats die tussen haakjes staat.

[c]ursus, [c]orre[c]tie, e[c]zeem

[c]omfortabel, chi[c], cir[c]a

Puzzel

1 cobra; 2 comfortabel; 3 creatief; 4 reclame; 5 verticaal; 6 cursus; 7 actrice; 8 circa; 9 eczeem

Woord: correctie

Werkwoorden 1

1 Word; 2 gebouwd; 3 gered

Werkwoorden 2

Betalen

TT: ik doof, hij/zij/een ander dooft, wij (anderen) doven

VT: ik doofde, hij/zij/ een ander doofde, wij (anderen) doofden

Grammatica en woordsoorten

1 heeft; 2 is; 3 werd

Interpunctie en leestekens

In het Zuid-Amerikaanse land was al sinds de coup een dictator aan de macht. Hij was erg gemeen en heeft veel mensen de gevangenis in gestuurd.

Vorige week was er een demonstratie. De bevolking had veel commentaar op de dictator.

Circa vijfhonderdduizend mensen zijn in actie gekomen en hebben de dictator afgezet.

Toets!

1 D

2 A

Les 5

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

’s nachts – flamingo’s – pony’s

Fix de fout

Goede woorden: kilo’s, pyama’s, ’s avonds, ’s maandags, paprika’s

Vul de zinnen aan

1 ’s avonds, opera’s; 2 gorilla’s, flamingo’s, koala’s (volgorde maakt niet uit); 3 riksja’s, euro’s

Woordenslang

opera’s, ’s maandags, riksja’s, euro’s, radio’s, bikini’s, auto’s, gorilla’s, ’s avonds, regio’s, pony’s

’s of niet?

’s avonds, regio’s, ’s nachts, pony’s, ski’s, taxi’s

Husselmemory

Dit zijn de sets: regio’s, pony’s, ’s avonds, flamingo’s, ’s winters, ’s nachts, safari’s, taxi’s

Werkwoorden 1

1 Word; 2 kneedt, 3 betaalt

Werkwoorden 2

Vertellen

TT: ik vertel, hij/zij/een ander vertelt, wij (anderen) vertellen

VT: ik vertelde, hij/zij/ een ander vertelde, wij (anderen) vertelden

Grammatica en woordsoorten

1 de, het, de; 2 het, 3 de, de

Interpunctie en leestekens

Hoe komt het toch dat flamingo’s zo roze zijn? De reden daarvoor is best logisch. Het ligt aan het eten. Flamingo’s eten vooral garnalen en kreeftjes. Deze diertjes eten algen die een kleurstof bevatten, namelijk astaxanthine.

Daardoor worden kreeftjes en garnalen roze. Omdat de flamingo die weer eet, worden ook flamingo’s roze.

Toets!

1 C

2 D

Les 6

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Trofeeën – drieënvijftig – reeën

Fix de fout

Goede woorden: oriëntatie, allergieën, trofeeën, tweeëntachtig, epidemieën

Vul de zinnen aan

1 beïnvloeding, koloniën; 2 oliën, poriën; 3 sleeën, reeën

Woordenslang

beïnvloeding, drieënvijftig, melodieën, financiën, oriëntatie, kopiën, poriën, allergieën

Meervoud met trema

bacteriën, koloniën, melodieën, economieën, reeën, trofeeën.

Trema bingo

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 opgehaald; 2 besteedde; 3 gedoofd

Werkwoorden 2

Vertellen

TT: ik beschilder, hij/zij/een ander beschildert, wij (anderen) beschilderen

VT: ik beschilderde, hij/zij/ een ander beschilderde, wij (anderen) beschilderden

Grammatica en woordsoorten

1 de worm; 2 veel dure specerijen; 3 een vraag

Interpunctie en leestekens

Wat is het verschil tussen een epidemie en een pandemie?

Een epidemie is een ziekte in een bepaald gebied die veel mensen in korte tijd treft. Jaarlijks zijn er meerdere epidemieën.

Een pandemie is een epidemie die wereldwijd mensen treft. Gelukkig komen pandemieën minder vaak voor.

Toets!

1 A

2 C

Les 7

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Vlooienband – maneschijn – zonnescherm

Fix de fout

Goede woorden: zonnepanelen, vlooienband, paardenstaart, beukennootjes, zonnestralen

Vul de zinnen aan

1 groentesoep, reuzelekker; 2 perenboom, zonnescherm; 3 elleboog, snottebel.

Woordenslang

elleboog, beukennootjes, paardenstaart, groentesoep, poppenhuis, reuzeleuk

Stel ze samen

paardenstaart, reuzelekker, groentesoep, zonnescherm, beukennootjes

Puzzel

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 verowestte; 2 sneed; 3 gestudeerd

Werkwoorden 2

Vertellen

TT: ik bouw, hij/zij/een ander bouwt, wij (anderen) bouwen

VT: ik bouwde, hij/zij/ een ander bouwde, wij (anderen) bouwden

Grammatica en woordsoorten

1 houten, stenen; 2 plastic; 3 koperen

Interpunctie en leestekens

Rik wijst naar de kat van opa en vraagt: ‘Hoe werkt een vlooienband eigenlijk?’

Opa legt het uit: ‘In een vlooienband zit een stofje. Dat wordt beetje bij beetje afgegeven aan de huid. Zo verspreidt het zich over het hele lijfje van de kat. Vlooien blijven daar ver van weg of ze gaan dood als ze toch op de kat komen.’

Toets!

1 B

2 B

Les 8

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Biscuit – medaille – croissant

Fix de fout

Goede woorden: de passagier, de croissant, de medaille, de biscuit, het incident

Vul de zinnen aan

1 indicent, claxon, passagier; 2 biscuit; 3 croissant, jam.

Woordenslang

incident, medaille, comfortabel, jam, claxon, passagier, biscuit, croissant, quiche

Frans of niet?

Franse leenwoorden: medaille, croissant, passagier, jus, biscuit en incident.

Puzzel

1 comfortabel; 2 medaille; 3 croissant; 4 claxon; 5 jus; 6 quiche; 7 incident

Woord: biscuit

Werkwoorden 1

1 wachtten; 2 broedde; 3 verteld

Werkwoorden 2

Vinden

TT: ik vind, hij/zij/een ander vindt, wij (anderen) vinden

VT: ik vond, hij/zij/ een ander vond, wij (anderen) vonden

Grammatica en woordsoorten

1 ze; 2 zij, hem, hij; 3 haar (noot: ‘hun’ in zin 1 is bezittelijk voornaamwoord)

Interpunctie en leestekens

We zijn in Frankrijk op vakantie geweest. Frankrijk is een mooi land, maar het is wel lastig om de taal te verstaan.

Mijn vader dacht dat hij wel Frans kon spreken, maar niemand kon hem verstaan toen hij in de winkel een croissant met jam wilde bestellen. Gelukkig heeft mijn zus een jaar Frans gehad en kon zij hem uit deze situatie redden.

Toets!

1 A

2 D

Les 9

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Milkshake, make-up, barbecue

Fix de fout

Goede woorden: de milkshake, de browser, de laptop, de snack, de barbecue

Vul de zinnen aan

1 milkshake, make-up; 2 talkshow, interview; 3 laptop, website, browser

Woordenslang

talkshow, milkshake, browser, laptop, service, airbags, make-up, website, barbecue, snack

Engels of niet?

Engelse leenwoorden: talkshow, interview, make-up, computer,  browser, scène, milkshake en snack.

Woordzoeker

Woord: hockeysticks

Werkwoorden 1

1 houdt; 2 verwaarloosd; 3 behoort

Werkwoorden 2

Broeden

TT: ik broed, hij/zij/een ander broedt, wij (anderen) broeden

VT: ik broedde, hij/zij/ een ander broedde, wij (anderen) broedden

Grammatica en woordsoorten

1 hun, mijn; 2 onze, zijn; 3 haar, zijn

Interpunctie en leestekens

Op school vieren we een Amerikaans themafeest. Dat betekent dat we veel Amerikaanse snacks hebben, zoals milkshakes, carrot cake en hamburgers.

In de gymzaal vindt een echte talkshow plaats. Meester Peter is de presentator en ontvangt interessante gasten die hij gaat interviewen.

Toets!

1 B

2 A

Les 10

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Kathedraal, orthodontist, thermoskan (thermosfles)

Fix de fout

Goede woorden: kathedraal, thermosfles, bibliotheek, thuiswedstrijd, marathon

Vul de zinnen aan

1 bibliotheek, kathedraal; 2 thermische; 3 mythe, Theo, marahton

Woordenslang

marathon, kathedraal, thuiswedstrijd, enthousiast, mediatheek, theorie, bibliotheek

TH of T?

apotheek, marahton, bibliotheek

thermosfles, methode, route

tatoeage, enthousiast, thuisbioscoop

exotische, theezakje, plateau

Puzzel

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 vond; 2 gedoofd; 3 beschildert

Werkwoorden 2

Besteden

TT: ik besteed, hij/zij/een ander besteedt, wij (anderen) besteden

VT: ik besteedde, hij/zij/ een ander besteedde, wij (anderen) besteedden

Grammatica en woordsoorten

1 pv: kocht, o: Gerben; 2 pv: zorgde, o: De val; 3 pv: kon, o: ik

Interpunctie en leestekens

Als we op vakantie gaan neemt mijn moeder altijd koffie en thee mee in een thermosfles. Dan blijft het lekker warm.

Helaas bleef mijn broer Thomas deze vakantie thuis. Hij is achttien en oefent voor de marathon. Daarom wilde hij niet mee. Dat is jammer, want ik denk dat hij de kathedraal die we bezocht hebben erg mooi zou vinden.

Toets!

1 C

2 C

Les 11

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Axolotl, sfinx, exotisch

Fix de fout

Goede woorden: reflex, exotisch, claxon, textiel, examen

Vul de zinnen aan

1 axolotl, exotische, exemplaar; 2 expositie, exclusief; 3 excursie, lynx.

Woordenslang

exclusief, expositie, taxi, saxofoon, sfinx, axolotl, wax, examen, excursie, exemplaar, max

Heksen met exen

heksen, expeditie, kickboksen

babybox, Mexico, taxi

reeks, claxon, reflex

exotische, dagelijks, heksenkaas

Bokkensprong

Deze woorden zijn sowieso te vinden: exclusief, waxen, faxen, excursie, examen, expres, max, exact, taxi(’s), experts

Werkwoorden 1

1 besteedde; 2 verteld; 3 redt

Werkwoorden 2

knikken

TT: ik knik, hij/zij/een ander knikt, wij (anderen) knikken

VT: ik knikte, hij/zij/ een ander knikte, wij (anderen) knikten

Grammatica en woordsoorten

1 op spoor vier, naar Breda; 2 in ons vakantiehuisje; 3 in Den Haag

Interpunctie en leestekens

Weet je wat ik een mooie letter vind? De letter ‘x’. Hij ziet er prachtig uit met twee strepen door elkaar, maar hij klinkt ook lekker. Je hoort ‘ks’, maar schrijft dan ‘x’.

Deze namen met de ‘x’ vind ik dan ook prachtig: Xander, Xavi, Maxima, Max, Lexi en Felix.

Toets!

1 D

2 A

Les 12

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Procentueel, liniaal, financieel

Fix de fout

Goede woorden: koloniaal, financieel, ideaal, intellectueel, officieel

Vul de zinnen aan

1 officiële, liniaal; 2 ritueel, individueel; 3 financieel, ideaal

Woordenslang

procentueel, officieel, financieel, koloniaal, ideaal, visueel, liniaal, industrieel, materiaal

-IAAL, -IEEL, -UEEL of –EAAL?

officieel, individueel,     eventueel

industrieel, liniaal, koloniaal

financieel, visueel, ideaal

actueel, ritueel, materiaal

Puzzel

1 procentueel; 2 financieel; 3 eventueel; 4 actueel; 5 ideaal; 6 materiaal; 7 koloniaal

Woord: ritueel

Werkwoorden 1

1 verwoestte; 2 bouwt; 3 gegooid

Werkwoorden 2

beschadigen

TT: ik beschadig, hij/zij/een ander beschadigt, wij (anderen) beschadigen

VT: ik beschadigde, hij/zij/ een ander beschadigde, wij (anderen) beschadigden

Grammatica en woordsoorten

1 Gistermiddag, laat in de avond; 2 kwart over drie; 3 om half zeven

Interpunctie en leestekens

In het verleden al bouwden de Romeinen sterke huizen van het beste materiaal. Complete steden zijn teruggevonden. Ze hadden riolering en badhuizen.

Ook financieel gezien deden de Romeinen al veel. Dankzij hen kwam er geld in omloop. Hun financiële systeem leek wel wat op het onze.

Tegenwoordig handelen we alles af via onze telefoons. Voor de één is dat lastig, voor de ander ideaal.

Toets!

1 A

2 A

Les 13

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Gouden (zilveren) – papieren – houten

Fix de fout

Goede woorden: gouden, zilveren, houten, katoenen, betonnen

Vul de zinnen aan

1 gouden, diamanten; 2 glazen, betonnen; 3 kunststoffen, houten.

Woordenslang

betonnen, houten, papieren, kartonnen, zilveren, rieten, kristallen, gipsen, ivoren

Stofferen

houten, betonnen, glazen, stenen, fluwelen, diamanten

Puzzel

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 kneedt; 2 sneed; 3 opgehaald

Werkwoorden 2

studeren

TT: ik studeer, hij/zij/een ander studeert, wij (anderen) studeren

VT: ik studeerde, hij/zij/ een ander studeerde, wij (anderen) studeerden

Grammatica en woordsoorten

1 de, het; 2 het, de; 3 het, de, een

Interpunctie en leestekens

We gaan nieuwe meubels kopen. Mijn moeder houdt erg van leer, maar mijn vader is meer voor katoen. Dat wordt nog wat!

Ik heb zelf een mooie houten stoel gezien met fluwelen kussens, maar ik denk niet dat mijn ouders die mooi vinden.

Toets!

1 A

2 C

M8

Les 1

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Pony’s – exotisch(e) – medaille

Fix de fout

Goede woorden: exotische, maneschijn, kometen, koperen, details

Vul de zinnen aan

1 kano, comfortabel; 2 juni en juli; 3 exotische, afrekenen.

Woordenslang

juni, juli, comfortabel, details, maneschijn, lancering, exotische, kano, koperen, pony’s

Hoor de klank!

Je hoort de klemtoon op de plaats die tussen haakjes staat.

d[o]cent, m[a]neschijn, j[u]ni

afr[e]kenen, [e]t[i]ket, k[a]n[o]

Puzzel

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 geleerd; 2 gedreigd; 3 word

Werkwoorden 2

breien

TT: ik brei hij/zij/een ander breit, wij (anderen) breien

VT: ik breide, hij/zij/ een ander breide, wij (anderen) breidden

Grammatica en woordsoorten

1 oude, spannende; 2 kleine, drukke; 3 grote, spannende

Toets!

1 D

2 A

3 B

Les 2

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Batterij – kikker – courgette

Fix de fout

Goede woorden: batterij, kikker, modderig, courgette, plattegrond

Vul de zinnen aan

1 beginnen, courgettes; 2 herrie, wasserij; 3 paddenstoelen, kikkers (of andersom)

Woordenslang

paddenstoelen, kikkers, batterij, modderig, courgette, plattegrond, perron, passagiers

Hoor de klank!

Je hoort de klemtoon op de plaats die tussen haakjes staat.

k[i]kker, courg[e]tte, m[o]dderig

p[a]ssagier, b[a]tterij, p[e]rron

Galgje

Goede woorden: courgettes, kikker, modderige, perron, passagiers

Werkwoorden 1

1 beleefd; 2 Geldt; 3 herkent

Werkwoorden 2

landen

TT: ik land hij/zij/een ander landt, wij (anderen) landen

VT: ik landde, hij/zij/ een ander landde, wij (anderen) landden

Grammatica en woordsoorten

1 Zij, we, hen; 2 haar,; 3 Hij, haar

Toets!

1 C

2 C

3 A

Les 3

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Lucifer – procent – oceaan

Fix de fout

Goede woorden: procent, ambulance, incident, oceaan, service

Vul de zinnen aan

1 cycloon, oceaan; 2 december, recept; 3 docent, procent

Woordenslang

december, centimeter, docent, cycloon, oceaan, lancering, service, financieel

Hoor de klank!

Je hoort de S op de plaats die tussen haakjes staat.

[c]irca, hya[c]int, o[c]eaan

de[c]ember, servi[c]e, [c]ello

Puzzel

1 succes; 2 recept; 3 circa; 4 provincie; 5 lucifer; 6 cycloon; 7 cement

Woord: service

Werkwoorden 1

1 geleefd; 2 verzorgd; 3 gebreid

Werkwoorden 2

schudden

TT: ik schud, hij/zij/een ander schudt, wij (anderen) schudden

VT: ik schudde, hij/zij/ een ander schudde, wij (anderen) schudden

Grammatica en woordsoorten

1 zijn, mijn; 2 zijn, zijn; 3 hun, mijn

Toets!

1 C

2 D

3 B

Les 4

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Claxon – accorderon – cola

Fix de fout

Goede woorden: claxon, exclusief, accordeon, circa, commentaar

Vul de zinnen aan

1 directeur, accordeon; 2 viaduct, claxon; 3 glucose, chocolade

Woordenslang

glucose, chocolade, commentaar, claxon, circa, comfortabel, correctie, cursus, exclusief

Hoor de klank!

Je hoort de K op de plaats die tussen haakjes staat.

dire[c]t, [c]laxon, [c]orre[c]t

cho[c]olade, tru[c], [k]obra

Puzzel

1 directeur; 2 claxon; 3 cursus; 4 coupon; 5 alcohol; 6 commentaar

Woord: couplet

Werkwoorden 1

1 leed; 2 tochtten; 3 verheugd

Werkwoorden 2

verzorgen

TT: ik verzorg, hij/zij/een ander verzorgt, wij (anderen) verzorgen

VT: ik verzorgde, hij/zij/ een ander verzorgde, wij (anderen) verzorgden

Grammatica en woordsoorten

1 is; 2 is; 3 is

Toets!

1 B

2 A

3 D

Les 5

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Pony’s – puppy’s – ’s nachts (of ’s avonds)

Fix de fout

Goede woorden: regio’s, ’s morgens, ’s nachts, farao’s, bikini’s

Vul de zinnen aan

1 baby’s, puppy’s; 2 ’s morgens, bikini’s; 3 oma’s, lolly’s

Woordenslang

’s dindsdags, pony’s, lolly’s, bikini’s, regio’s, ’s nachts, ’s avonds, radio’s, baby’s, puppy’s

’s of niet?

tosti’s, pony’s, bikini’s, flamingo’s, zebra’s, schema’s

Husselmemory

Deze woorden staan er in: regio’s, ’s nachts, flamingo’s, lolly’s, bikini’s, zebra’s, tosti’s en koala’s

Werkwoorden 1

1 afgekeurde; 2 misleidde; 3 antwoordt

Werkwoorden 2

omhelzen

TT: ik omhels, hij/zij/een ander omhelst, wij (anderen) omhelzen

VT: ik omhelsde, hij/zij/ een ander omhelsde, wij (anderen) omhelsden

Grammatica en woordsoorten

1 het, de, de; 2 de, het, het, een; 3 de, de, de

Toets!

1 C

2 C

3 C

Les 6

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Drieënvijftig – reeën – amfibieën

Fix de fout

Goede woorden: drieënvijftig, genieën, amfibieën, tweeënzestig, melodieën

Vul de zinnen aan

1 calorieën, poriën; 2 driën, braderieën; 3 financiën, kopieën

Woordenslang

kopieën, reeën, wereldzeeën, calorieën, poriën, bacteriën, financiën, allergieën, oliën

Meervoud met trema

tweeduizend poriën, zes oliën, honderd kopieën, vier braderieën, drie melodieën, twee allergieën

Trema bingo

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 werd; 2 Schud; 3 brandt

Werkwoorden 2

zweven

TT: ik zweef, hij/zij/een ander zweeft, wij (anderen) zweven

VT: ik zweefde, hij/zij/ een ander zweefde, wij (anderen) zweefden

Grammatica en woordsoorten

1 zoveel mogelijk juwelen; 2 Jordy*; 3 De pop

(*In deze zin is ‘Jordy’ lijdend voorwerp en niet ‘de opdracht’, omdat het lijdend voorwerp betrekking heeft op degene of datgene dat het werkwoord direct ondergaat. Jordy ondergaat in dezen de opdracht om koffie te halen.)

Toets!

1 A

2 B

3 C

Les 7

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Zonnebril – zonnescherm – vlooienband

Fix de fout

Goede woorden: zonnebril, reuzeleuk, linzensoep, vlooienband, benzinetank

Vul de zinnen aan

1 keuzemenu, linzensoep; 2 dierenverzorger, reuzeleuk; 3 ezelsbrggetje, dierenrijk

Woordenslang

ezelsbruggetje, reuzeleuk, plantenrijk, vlooienband, zonnescherm, paardenstaart

Stel ze samen

Beukennootjes, zonnebloem, paardenstaart, linzensoep, vlooienband (paardenbloem kan ook, maar dan blijven zon en staart over)

Puzzel

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 afgeprijsd; 2 ingestort; 3 belooft.

Werkwoorden 2

leven

TT: ik leef, hij/zij/een ander leeft, wij (anderen) leven

VT: ik leefde, hij/zij/ een ander leefde, wij (anderen) leefden

Grammatica en woordsoorten

1 kapotte, oude; 2 verwarde, gele; 3 jarige, heerlijke, smakelijke

Toets!

1 B

2 D

3 D

Les 8

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Medaille – croissant – barbecue

Fix de fout

Goede woorden: comfortabel, medaille, milkshake, passagiers, incident

Vul de zinnen aan

1 talkshow, interview; 2 passagiers, airbags; 3 scène, downloaden.

Woordenslang

talkshow, scène, passagiers, medaille, incident, service, airbags, milkshake, workshop

Frans of Engels?

Frans: medaille, bouillon, quiche, chique, crèche, documentaire

Engels: service, laptop, milkshake, volleybal, spray, browser, goal, finish

Puzzel

1 milkshake; 2 talkshow; 3 finish; 4 croissant; 5 ticket; 6 scène; 7 barbecue

Woord: sticker

Werkwoorden 1

1 ingegooid; 2 houd, over; 3 vertelt

Werkwoorden 2

misleiden

TT: ik misleid, hij/zij/een ander misleidt, wij (anderen) misleiden

VT: ik misleidde, hij/zij/ een ander misleidde, wij (anderen) misleidden

Grammatica en woordsoorten

1 vliegtuig, vliegveld, reizigers; 2 komkommer, groenten, land; 3 leraar, vlag, oom.

Toets!

1 B

2 C

3 B

Les 9

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Make-up – clown – pizza

Fix de fout

Goede woorden: interview, airbags, penalty, race, pizza

Vul de zinnen aan

1 spaghetti, pizza; 2 clowns, make-up; 3 documentaire, graffiti

Woordenslang

piano, documentaire, graffiti, airbags, documentaire, bungalow, snack, mayonaise

Engels, Frans of Italiaans?

Frans: croissant, chique

Engels: browser, talkshow, cracker, stickers, clown, cake

Italiaans: opera, pizza, spaghetti, piano

Pictionary

1 pizza; 2 clown; 3 stickers; 4 graffiti; 5 documentaire

Werkwoorden 1

1 landde; 2 Beschildert; 3 haalt, op

Werkwoorden 2

gelden

TT: ik geld, hij/zij/een ander geldt, wij (anderen) gelden

VT: ik gold, hij/zij/ een ander gold, wij (anderen) golden

Grammatica en woordsoorten

1 Hun, mijn, hun; 2 mijn, mijn; 3 jouw, haar.

Toets!

1 D

2 A

3 D

Les 10

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Orthodontist – kathedraal – marathon

Fix de fout

Goede woorden: orthodontist, mythologie, Thailand, bibliotheek, theaterzaal

Vul de zinnen aan

1 kathedraal, discotheek; 2 Thailand, mythologie; 3 Ethiopiër, marathon.

Woordenslang

discotheek, marathon, kathedraal, Ethiopiër, mythologie, methode, orthodontist

TH of T?

Ethiopië, tatoeage, route

bibliotheek, apotheek, enthousiast

thuiswedstrijd, Thailand, plateau

exotische, thermosfles, orthodontist

Puzzel

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 betaalde; 2 beschadigd; 3 vertelt

Werkwoorden 2

dreigen

TT: ik dreig, hij/zij/een ander dreigt, wij (anderen) dreigen

VT: ik deigde, hij/zij/ een ander dreigde, wij (anderen) dreigden

Grammatica en woordsoorten

1 pv = heeft, o = Yvonne; 2 pv = loopt, o = De kat van de buurman; 3 pv = danst, o = Yann

Toets!

1 A

2 B

3 D

Les 11

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Sfinx – mixer – axolotl

Fix de fout

Goede woorden: mixer, axolotl, excuus, exemplaar, sfinx

Vul de zinnen aan

1 exotische, mixer; 2 examen, excursie; 3 experiment, maximaal.

Woordenslang

exclusief, claxon, axolotl, exotische, examen, expeditie, experiment, index, extra

Heksen met exen

oksels, reeks, claxon

Mexico, expeditie, excursie

ekster, mixer, taxi

babybox, heksen, experiment

niks, dagelijks, achterbaks

Bokkensprong

Deze woorden zijn in sowieso te vinden: maximaal, extra, extreem, mixer, exemplaar, excuus, fax, taxi, expres

Werkwoorden 1

1 knikt; 2 gevouwen; 3 Gooi

Werkwoorden 2

branden

TT: ik brand, hij/zij/een ander brandt, wij (anderen) branden

VT: ik brandde, hij/zij/ een ander brandde, wij (anderen) brandden

Grammatica en woordsoorten

1 Onderweg naar Thailand, op de luchtgaven van Dubai; 2 uit Spanje, onder het nachtkastje, in de logeerkamer; 3 op het schoolplein

Toets!

1 D

2 C

3 A

Les 12

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Financieel – prieel – procentueel

Fix de fout

Goede woorden: financieel, ritueel, prieel, materiaal, liniaal

Vul de zinnen aan

1 filiaal, officieel; 2 ideaal; materiaal; 3 eventueel, prieel.

Woordenslang

prieel, officieel, ideaal, liniaal, ritueel, industrieel, eventueel, koloniaal, financieel

-IAAL, -IEEL, -UEEL of –EAAL?

financieel, materiaal, ideaal

officieel, individueel, eventueel

actueel, commercieel, liniaal

prieel, ritueel filiaal

Puzzel

1 materiaal; 2 commercieel; 3 ritueel; 4 visueel; 5 ideaal; 6 eventueel; 7 filiaal

Woord: actueel

Werkwoorden 1

1 studeren; 2 boort; 3 sneed

Werkwoorden 2

vlechten

TT: ik vlecht, hij/zij/een ander vlecht, wij (anderen) vlechten

VT: ik vlechtte, hij/zij/ een ander vlechtte, wij (anderen) vlechtten

Grammatica en woordsoorten

1 aan het eind van de middag, tot zes uur ’s ochtends; 2 nu, gisteravond; 3 Dit weekend, vanavond, morgenochtend, morgen om vier uur, zondag

Toets!

1 C

2 B

3 A

Les 13

Dictee

Eigen beoordeling

Woordtekening

Eigen beoordeling

Lange zinnen

Eigen beoordeling (streef naar het schrijven van zoveel mogelijk woorden)

Plaatjes en tekst

Stenen – papieren – kristallen

Fix de fout

Goede woorden: stenen, diamanten, wollen, papieren, ijzeren

Vul de zinnen aan

1 wollen, leren; 2 Kartonnen, papieren; 3 stenen, houten.

Woordenslang

wollen, papieren, kartonnen, ijzeren, diamanten, betonnen, stenen, rubberen, bamboe

Stofferen

rubberen, glazen, kartonnen, wollen, leren, ijzeren

Puzzel

Eigen beoordeling

Werkwoorden 1

1 rijdt; 2 geridderd; 3 roeiden

Werkwoorden 2

zagen

TT: ik zaag, hij/zij/een ander zaagt, wij (anderen) zagen

VT: ik zaagde, hij/zij/ een ander zaagde, wij (anderen) zaagden

Grammatica en woordsoorten

1 de, de; 2 De, de; 3 Het, een, de

1 B

2 C

3 A