Antwoorden LIB-toets groep 6

Antwoorden Leerling in Beeld M6 en E6.

 

Antwoorden M6

Rekenen 1

1 C

2 D

3 300

4 990

5 240

6 500

7 D

8 500

9 D

10 C

11 10 dm

12 B

13 50 punten

14 B

15 10 doosjes

16 850 mensen

17 90

18 160 meter

19 4 graden

20 891

21 24 meter

22 603

23 39 kinderen

24 3

25 180 seconden

 

Spelling 1

1 D

2 A

3 C

4 C

5 B

6 A

7 D

8 B

9 B

10 C

11 C

12 B

13 A

14 C

15 D

16 D

17 A

18 A

19 B

20 A

21 B

22 B

23 A

24 C

25 A

 

Begrijpend lezen 1

1 B

2 A

3 televisie kijkt, internet gebruikt, gesprekken voert, leest, een game speelt (volgorde maakt niet uit)

4 want

5 Bijvoorbeeld: door te lopen wordt energie opgevangen om licht te bedienen.

6 mensen

7 wetenschappers

8 D

9 A

10 A

11 B

12 C

13 Wrijf met de ballon over je trui/ droge haar

14 Een echt donkere ruimte

15 C

16 A

17 D

18 B

19 minisatellieten vol te stoppen met gekleurde kogeltjes, die in de ruimte verbranden

20 C

21 Eigen beoordeling. Voorwaarde is dat er een onderbouwing is.

22 C

23 D

24 Bijvoorbeeld: Dat deed die muts; Wat een stomme actie!; Ik had toch beter kunnen weten; Dat Charlotte niet te vertrouwen is

25 B

 

Rekenen 2

1 397

2 4 minuten

3 465

4 458

5 8 minuten

6 € 1,40

7 472

8 272 viooltjes

9 175

10 4 uur

11 A

12 13.000 kg

13 66

14 827 likes

15 75 mensen

16 B

17 9 briefjes

18 5

19 12 jongens

20 260

21 40

22 57 seconden

23 dinsdag

24 167

25 40 meter

 

Spelling 2

1 C

2 B

3 A

4 B

5 D

6 A

7 A

8 B

9 D

10 A

11 C

12 A

13 C

14 B

15 D

16 C

17 A

18 C

19 C

20 C

21 A

22 E

23 B

24 A

25 C

 

Begrijpend lezen 2

1 C

2 het ei van de kiwi en het ei van de kip

3 C

4 C

5 D

6 in afzondering leven zodat je niet ziek wordt

7 B

8 A

9 Omdat er geen zwaartekracht is, kan je evenwichtsorgaan in de war raken

10 C

11 1 het trekken van een rotte kies; 2 het behandelen van ontstekingen

12 Omdat de druk anders is

13 B

14 alsof we in bed liggen

15 fietsen en krachttraining

16 B

17 Eigen beoordeling. Bijvoorbeeld: ‘Dat betekent dat we in afzondering leven’ en ‘Op die manier kunnen wij niet worden aangestoken en gaan we niet ziek de ruimte in’ en ‘Vlak voor we ons ruimtepak aandoen’

18 Eigen beoordeling. Voorwaarden: de vraag moet relevant zijn en met het beroep van astronaut of een ruimtereis te maken hebben en mag niet al aan bod zijn  geweest in het artikel. Er mag wel naar een mening worden gevraagd.

19 Omdat een bijzondere eigenschap is dat mieren dokters hebben

20 A

21 B

22 Anders gaan 8 op de 10 mieren dood

23 C

24 D

25 De vliegjes die af en toe in zijn bek vliegen

 

Rekenen 3

1 C

2 A

3 C

4 1000 mm

5 6300

6 B

7 1001

8 760 kopjes koffie

9 C

10 25 minuten

11 48 minuten

12 D

13 3 minuten korter

14 1 uur en 12 minuten

15 383

16 4000 gram

17 50 kinderen

18 B

19 150

20 8.700

21 240 cm

22 5 minuten

23 C

24 150 bezoekers

25 1216 km

 

Spelling 3

1 sneden

2 vermijdt

3 vindt

4 brandt

5 schold

6 smelt

7 rustte

8 meldde

9 landt

10 bevond

11 C

12 D

13 A

14 D

15 C

16 B

17 B

18 B

19 B

20 A

21 D

22 D

23 A

24 C

25 C

 

Rekenen 4

1 100 meter

2 B

3 2 meter

4 34.908

5 450 minuten

6 180

7 13.000 bezoekers

8 6

9 15.000

10 12 cent

11 6897

12 238

13 660 seconden

14 7.000

15 3 uur

16 A

17 280

18 2 uur en 37 minuten

19 100 dm

20 20 baantjes

21 13000 mg

22 C

23 D

24 8888

25 6000

 

Begrijpend lezen 3

1 C

2 Lees dan snel verder

3 een schep, een emmer, een spateltje (of een plastic mes) en heel veel zand

4 1 De ondergrond moet stevig zijn; 2 Niet te dicht bij de zee.

5 Dan plakt het niet

6 Dan zakt het in elkaar

7 B

8 Maak geschikt zand

9 Omdat het zand snel opdroogt

10 Op de foto gaan met je creatie

11 B

12 C

13 Die worden door slechtvalken gegeten

14 B

15 B

16 F

17 B en D

18 E

19 B

20 A

21 C, E en F

22 B en D

23 B

24 B

25 D

 

Spelling 4

1 A

2 C

3 A

4 B

5 B

6 B

7 A

8 C

9 A

10 B

11 C

12 A

13 B

14 B

15 A

16 C

17 A

18 B

19 D

20 B

21 D

22 A

23 D

24 A

25 C

 

Rekenen 5

1 800 mm

2 D

3 5 kg

4 € 50

5 23 minuten

6 9

7 175

8 B

9 7

10 440

11 9 komkommers

12 900 seconden

13 B

14 590

15 35

16 450

17 90 meter

18 1250 gram

19 660 minuten

20 200

21 A

22 1101

23 C

24 cm

25 18.10 uur

 

Begrijpend lezen 4

1 A

2 B

3 andere culturen leren kennen, nieuwe steden bezoeken, andere talen horen spreken

4 fudge

5 churros

6 C

7 lebkuchen

8 zwarte drab die uit chocolade komt stromen

9 België (Gent)

10 Carambar, omdat het erg kleverig is

11 C

12 B

13 B

14 Vouw het langs een rand van een halve centimeter om en om.

15 siësta

16 C

17 A

18 Doordat je voeten afkoelen, koelt ook de rest van je lichaam

19 A

20 Er komt glucose vrij in je bloed

21 Een positieve soort stress

22 Door in achtbanen te gaan

23 Doordat je organen heen en weer worden geschud

24 D

25 A

 

Spelling 5

1 C

2 B

3 A

4 C

5 A

6 B

7 A

8 B

9 C

10 B

11 B

12 C

13 C

14 B

15 B

16 A

17 B

18 A

19 B

20 C

21 A

22 B

23 C

24 D

25 B

 

Deel 2 – E6

Rekenen 1

1 C

2 B

3 6 uur

4 539

5 mm

6 B

7 172

8 C

9 400 dm

10 3 kg

11 C

12 C

13 70

14 4

15 275

16 7 komkommers

17 1200 minuten

18 6

19 12

20 10 rondjes

21 10 voor negen

22 1.110

23 28

24 € 4,05

25 113

 

Spelling 1

1 A

2 A

3 B

4 A

5 C

6 D

7 D

8 A

9 B

10 B

11 C

12 A

13 D

14 A

15 B

16 B

17 A

18 A

19 B

20 A

21 D

22 A

23 C

24 B

25 C

 

Begrijpend lezen 1

1 A

2 licht en je handen

3 B

4 C

5 D

6 B

7 het is beter voor het milieu; het is beter voor je portemonnee

8 Voor: Kees en Giulia; Tegen Mia en Yara

9 Het is ongezond om het vliegtuig te gebruiken en het milieu heeft al veel schade geleden

10 In de zomer wil je wel eens wat verder op vakantie en dat moet met het vliegtuig.

11 Yara

12 Giulia

13 Eigen beoordeling. Het argument moet kloppend zijn met wat de persoon zegt.

14 A

15 C

16 Contact

17 C

18 B

19 Informatiepakket en stickers

20 B

21 D

22 geleerde – gelegenheid – gelei – gelijk

23 maatstaf – macadam – machinist – macht

24 motor – mouw – muesli – muf

25 mus – musical – musicus – muskiet

 

Rekenen 2

1 381

2 3 kinderen

3 C

4 2002

5 560

6 8 dm

7 A

8 16 gram

9 60

10 Om 8.30 uur

11 B

12 1665

13 3

14 539

15 2 bloemkolen

16 180 minuten

17 46 meter

18 € 16

19 197

20 30

21 1.000

22 5 euro; 2 euro; 1 euro; 50 cent

23 20

24 26

25 90 minuten

 

Spelling 2

1 C

2 A

3 B

4 A

5 A

6 B

7 D

8 D

9 A

10 C

11 B

12 D

13 C

14 A

15 A

16 B

17 A

18 D

19 D

20 C

21 B

22 A

23 A

24 A

25 D

 

Begrijpend lezen 2

1 C

2 Wie ben ik? en Over mij

3 B

4 Verhaaltjes

5 A

6 C

7 C

8 C

9 C

10 De school uit

11 Niels

12 Dikke buik; kop koffie in de hand

13 C

14 Meneer Davids

15 A

16 C

17 D

18 G

19 F

20 A, B en C

21 E

22 D, E en G

23 F

24 G

25 D

 

Rekenen 3

1 3 uur

2 1198

3 390

4 570

5 100 cm

6 1 kg

7 20 meter

8 24

9 B

10 2100 aardbeien

11 360 km

12 90

13 72.500

14 7 sperziebonen

15 C

16 900 minuten

17 C

18 B

19 A

20 3.11 uur

21 B

22 897

23 C

24 1840

25 1.000

 

Spelling 3

1 A

2 C

3 C

4 B

5 A

6 A

7 B

8 A

9 C

10 C

11 A

12 B

13 B

14 C

15 A

16 A

17 D

18 B

19 C

20 A

21 B

22 A

23 D

24 C

25 C

 

Rekenen 4

1 40 koekjes

2 28,4 kg

3 590

4 1.000

5 3

6 D

7 4/10

8 45 kinderen

9 150

10 2 dl

11 10 minuten

12 1218

13 600 ml

14 12

15 600

16 414

17 5 tomaten

18 74 dm

19 7/8

20 24 zegels

21 € 2

22 30 minuten

23 40 kinderen

24 302

25 50.000

 

Begrijpend lezen 3

1 A

2 De hoofdstad van Qatar

3 paddenstoelen uit de grond

4 B

5 A

6 luxe hotel, dure appartementen en een winkelcentrum

7 C

8 C

9 B

10 Eigen beoordeling. Bijvoorbeeld: feit: het telt 52 verdiepingen; mening: prachtig uitzicht

11 B

12 Elsemiek

13 Omdat het kleine steentjes zijn die je precies moet plakken

14 C

15 Eigen beoordeling. Bijvoorbeeld: 1 de game console van je vader, 2 de telefoonhoes van je moeder.

16 via de link of door te bellen

17 B

18 Omdat er 600.000 mensen omheen wonen

19 Napels

20 Bijvoorbeeld: Er wonen 600.000 mensen rondom de Vesuvius; De stad Napels ligt vlakbij; Vesuvius wordt in Italië Vesuvio genoemd; De Vesuvius ligt in Italië.

21 Bijvoorbeeld: De Vesuvius is gevaarlijk; Een uitbarsting ziet er mooi uit.

22 B

23 C

24 2 km onder het aardoppervlak onder de Waddenzee (tussen Vlieland en Harlingen)

25 Om te benadrukken dat er geen levende vulkanen meer in Nederland zijn

 

Spelling 4

1 B

2 A

3 B

4 D

5 C

6 D

7 A

8 B

9 B

10 B

11 C

12 C

13 A

14 B

15 B

16 C

17 B

18 A

19 B

20 C

21 C

22 B

23 C

24 A

25 A

 

Rekenen 5

1 35.000

2 18 kinderen

3 B

4 280

5 3 kg

6 390

7 10 uur

8 42 dm

9 140 bladzijdes

10 351

11 996

12 33 spaarzegels

13 4063

14 35 koekjes

15 1996

16 3 radijsjes

17 7 uur

18 Kwart over 7

19 290

20 4 witte rozen

21 40 dm

22 2 gram

23 1301

24 210 muntjes

25 602

 

Begrijpend lezen 4

1 A

2 A

3 de hoofdman

4 C

5 A

6 Wordt de aarde zwaarder nu er meer mensen zijn? Nee, dat is niet het geval.

7 Alle bouwpakketjes zijn al aanwezig op aarde. Daar komt niks meer bij, ongeacht de hoeveelheid mensen. Gewicht verplaatst zich enkel.

8 Een informatieve tekst

9 C

10 A

11 Hij heeft een platte kop en ogen staan dicht bij zijn bek. Inwendige organen zitten voorin.

12 uit experimenten

13 D

14 C

15 Om als eerste 1000 punten te gooien

16 B

17 1 kilo Goudreinette, 100 ml kraanwater, 1 citroen, 1 kaneelstokje

18 Maak de citroen schoon en rasp de helft van de schil. Pers de helft van de vrucht uit.

19 B

20 B

21 B

22 De Strip

23 duizend euro

24 Verstoppingen

25 A

 

Spelling 5

1 D

2 D

3 A

4 B

5 C

6 A

7 C

8 C

9 D

10 B

11 B

12 A

13 B

14 C

15 A

16 C

17 A

18 C

19 B

20 B

21 C

22 C

23 E

24 C

25 A